Pianina, Fortepiany

Blüthner - Historia, 1953 rok

1953 - jubileusz 100-lecia

Przezwyciężony został już trudny początek i produkcja instrumentów unormowała się. Olbrzymi popyt na instrumenty dalece przekraczał ówczesne możliwości produkcyjne. Wiele było powodów do świętowania. Liczni gratulujący słali pozdrowienia i wyrazy szacunku. Wśród nich znalazło się wielu cenionych pianistów, kompozytorów i dyrygentów, jak również wysoko postawionych osobistości kultury i życia publicznego. Igor Markevitsch, naczelny dyrygent filharmonii paryskiej napisał: „Instrumenty Blüthnera odznaczają się jakością, jaką rzadko można dziś spotkać...” Dyrygent lipskiego Gewandhausu – Franz Konwitschny – pozdrawiając napisał: „Artyści wszystkich krajów wiedzą, co zawdzięczają fortepianowi Blüthnera, jego wybrali na swego stałego towarzysza…”
 
 

 
«« wróć
XNUCREA CMS